RIT PravF UPJŠ - PVT PravF UPJŠ

PrávF UPJŠ
Referát informačných technológií
Prejsť na obsah
Úradné hodiny pre študentov:
po predchádzajúcom e-mail dohovore
z prideleného univerzitného e-mailu
/je potrebné preukázať sa PIK/


Prihlásenie a problémy súvisiace s WiFi/Proxy/OpenVPN

zmena hesla do WiFi:
Pri zabudnutom hesle / zmene hesla do WiFi/Proxy/OpenVPN prejdite na stánku Zmena hesla WiFi/Proxy/OpenVPN

Prihlásenie a problémy súvisiace s AIS2/LMS
prihlasovacie údaje do AIS2 a LMS sú TOTOŽNÉ
login: AIS2-ID

zmena hesla do AIS2:
Po prihlásení do AiS2 zvoľte v menu vľavo aplikáciu "Správa používateľa"...
V správe používateľa sa prepnite na 4 záložku "Zmena hesla" a v ľavom dolnom rohu si môžte zmeniť heslo ...

reset hesla do AIS2:
na prihlasovacej obrazovke kliknite na "Zabudli ste heslo?".
Zmena hesla prebieha overením emailovej adresy, ktorú má osoba uvedenú v systéme ako pridelený email /t.j. meno.priezvisko@student.upjs.sk/.

Ak sa týmto krokom problém s prihlásením nevyriešil:
Kontaktujte z prideleného univerzitného e-mailu správcu AIS2 na adresu: pravf-ais@upjs.sk.
Do žiadosti napište svoje AIS2-ID.

reset hesla do AIS2 /rigorózne konanie/:
Pri zabudnutom hesle do AIS2 pošlite žiadosť o reset hesla správcovi AIS2 na adresu:
pravf-ais@upjs.sk.
Do žiadosti napište svoje AIS2-ID.

Prihlásenie a problémy súvisiace s OFFICE 365

login: AIS2-ID@upjs.sk

zmena hesla do OFFICE365:
V aplikácii Outlook:
Kliknite vpravo hore na tlačidlo, kde je napísané/zobrazené Vaše meno ...
Kliknite na "Zobraziť konto" ...
V ľavom stĺpci kliknite na "Heslo"

reset hesla do OFFICE365:
Po prihlásení do AiS2 zvoľte v menu vľavo aplikáciu "Správa používateľa"...
V správe používateľa sa prepnite na záložku "Zmena hesla"...
Pre reset hesla do univerzitného e-mailu použite tlačidlo "Reset Office365 hesla" v ľavej hornej časti okna...
Systém zobrazí upozornenie a ak si želáte resetovať heslo v Office 365, potvrďte "Áno"...
Po potvrdení dostanete v AiS2 správu (Nové správy/Iné správy) o novom štartovacom hesle do Office 365
- to je súčasne aj "aktuálne heslo" na nasledujúcej/ďalšej obrazovke

v prípade, že neobržíte danú správu, kontaktujte nás na adrese: pravf-email@upjs.sk
Do žiadosti napište svoje AIS2-ID

Záverečné práce - katedry / vyučujúci
Zaraďovanie na rozvrh - katedry
Návrat na obsah